Національний фонд досліджень: успіхи та виклики на тернистому шляху до Європи

Україна, як країна з великим потенціалом наукового розвитку, потребує ефективних інструментів для підтримки своїх вчених та наукових проектів. Один з таких інструментів – наукові гранти, що надаються Національним фондом досліджень України (НФДУ, Фонд). Ці гранти стали кроком уперед у розвитку української науки, надаючи науковцям можливість здійснювати свої дослідження в Україні та працювати над підвищенням престижу країни на міжнародній арені.
Однак, надмірна бюрократизація адміністрування грантів, намагання втрутитись в роботу Фонду іззовні, блокування рішень, спрямованих на розвиток міжнародного співробітництва та пошук можливостей залучення зовнішніх коштів, ставить вчених в складне становище, перешкоджаючи їм присвятити достатньо часу дослідженням.

На шляху до наукових досягнень стоять деякі виклики та проблеми, які потребують уваги та вирішення. Одна з них – важкість процедур експертизи та адміністрування грантів в НФДУ. Науковці наголошують на надмірній забюрократизованості процедури отримання грантів, що ускладнює їх дослідницьку роботу. Науковий комінет Національної ради України з питань розвитку науки та технологій (НК),  який є наглядовою радою Фонду, розробив та подав до Міністерства освіти і науки України пропозиції, що спрямовані на наближення процедур адміністрування грантів до стандартів світової наукової спільноти, що сприятиме зростанню наукового потенціалу України.

Потребує уваги також модернізація електронної системи Фонду, яка потребує глибокої переробки та удосконалення. Це важлива вимога для підвищення ефективності та швидкості роботи Фонду, але виконання цього завдання потребує значних фінансових ресурсів.

“Подальший розвиток Національного фонду досліджень України, є завданням першорядної значущості для відновлення і розвитку наукового людського капіталу України. Науковці мають отримати чіткий сигнал від власних політиків, що вони потрібні своїй державі” – переконані автори статті: Світлана Арбузова, членкиня Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, професорка, докторка медичних наук, членкиня-кореспондентка Національної академії медичних наук України та Олексій Колежук, голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України і акцентують свою увагу на подоланні ряду викликів, що стоять на шляху становлення НФДУ як незалежної грантодавчої структури європейського зразка.

Запрошуємо вас ознайомитись із статтею авторської колонки в інтернет-виданні “Українська правда”, щоб отримати більш детальну інформацію про проблеми та пропозиції щодо покращення наукових грантів в Україні та діяльності НФДУ.

Долучайтесь до дискусії та підтримайте розвиток українських науковців!
Завітайте на нашу сторінку у Facebook.