Склад Наукового комітету

 

Голова Наукового комітету

АНТОНЮК Олександра Вікторівна

провідна наукова співробітниця Інституту математики Національної академії наук України,
докторка фізико-математичних наук, старша дослідниця

Заступник голови Наукового комітету

КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України,
професор Інституту високих технологій Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник Інституту магнетизму НАН та МОН України

Секретар Наукового комітету

ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович

провідний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

АНІСІМОВ Ігор Олексійович

декан радіофізичного факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор фізико-математичних наук, професор

АНДРУЩАК Анатолій Степанович

завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор технічних наук, професор

ВАХІТОВ Володимир Володимирович

Член Наукового комітету, директор Інституту поведінкових досліджень Аmerican University Kyiv,
доктор філософії з економіки, доцент

БАХМАТ Наталія Валеріївна

завідувачка кафедри Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
докторка педагогічних наук, професорка

БЕРЦИК Петер Петерович

завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

ВИНОГРАДОВА Оксана Миколаївна

заступниця директора з наукової роботи Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук,
докторка біологічних наук, старша наукова співробітниця

ВОВК Руслан Володимирович

декан факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук

ЖУЧОК  Анатолій Володимирович

проректор з науково-педагогічної роботи
державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,
доктор фізико-математичних наук, професор

ДЕМЧЕНКО Віктор Олексійович

заступник директора з наукової роботи державної установи “Інститут морської біології НАН України”,
доктор біологічних наук, старший дослідник

Коваленко Ігор Миколайович (біолог) — Вікіпедія

КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович

ректор Сумського національного аграрного університету,
доктор біологічних наук, професор

КОРЧИН Олександр Юрійович

завідувач відділу Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук, старший науковий співробітник

ОСТАШ Богдан Омелянович

головний науковий співробітник кафедри
Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, професор

Пронкевич Олександр Вікторович - Чорноморський національний університет імені Петра Могили - Чорноморський національний університет iмені Петра Могили

ПРОНКЕВИЧ Олександр Вікторович

завідувач кафедри філології Українського католицького Університету,
доктор філологічних наук, професор

Анна Стовпченко (stovpchenko) — профиль | Pinterest

СТОВПЧЕНКО Ганна Петрівна

докторка технічних наук, професорка

ТРИСТАН Андрій Вікторович

заступник начальника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації
озброєння та військової техніки з наукової роботи,
доктор технічних наук, професор

Утєвський Сергій Юрійович — Біографія, Балотування, Фракції, Декларації, Політична Агітація | ПолітХаб

УТЄВСЬКИЙ Сергій Юрійович

професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,
доктор біологічних наук, професор

ФЕДОНЮК Тетяна Павлівна

керівниця науково-навчального центру Поліського національного університету,
докторка сільськогосподарських наук, професорка

ЧОРНОУС Анатолій Миколайович

проректор з наукової роботи Сумського державного університету,
доктор фізико-математичних наук, професор

ШЕВЧУК Оксана Олегівна

начальниця відділу Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я, професорка кафедри фармакології, докторка медичних наук, професорка

ШТЕМЕНКО Олександр Васильович

завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу “Український державний  університет науки і технологій”,
доктор хімічних наук, професор

Шуба, Ярослав Михайлович — Википедия

ШУБА Ярослав Михайлович

завідувач відділу нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця
Національної академії наук, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України