Конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

Науковий комітет, виконуючи функції Ідентифікаційного комітету Національного фонду досліджень України, оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

  1. Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України (далі – Ідентифікаційний комітет) відповідно до статті 54 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про Національний фонд досліджень України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України зі змінами, затвердженими рішенням Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (протокол №1 від 27 травня 2020), оголошує конкурс щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – Наукової ради), а саме:
  • 8 вакантних місць за секцією природничих, технічних наук та математики;
  • 5 вакантних місць за секцією біології, медицини та аграрних наук;
  • 4 вакантних місця за секцією соціальних та гуманітарних наук.

Члени Наукової ради обираються на вказані вище вакантні місця строком на 4 роки, за винятком одного вакантного місця за секцією природничих, технічних наук та математики, що виникло в результаті дострокового припинення повноважень члена Наукової ради, і на яке буде обрано члена Наукової ради зі строком повноважень в межах чотирьох років від дати набрання чинності розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 213-р.

 

  1. Загальні положення щодо конкурсу, в тому числі вимоги до членів Наукової ради, викладені в Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, що оприлюднене одночасно з цим оголошенням на офіційній веб-сторінці Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.
  2. Кандидатів у члени Наукової ради на конкурс мають право висувати такі суб’єкти: Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, наукові установи та заклади вищої освіти всіх форм власності, громадські наукові організації. Самовисування кандидатів у члени Наукової ради не допускається. Суб’єктами подання подаються на конкурс такі документи стосовно кандидата:

1) анкета кандидата; 2022_fin_Додаток 2 Анкета-кандидата-НР-НФД

2) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його/її відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і компетентності за напрямом (напрямами)  наукової і науково-технічної діяльності, який  кандидат має представляти у відповідній секції  Наукової ради;  витяг повинен також містити контактні дані (електронна адреса, мобільний телефон) відповідальної особи суб’єкта подання.

3) заява кандидата зі згодою на участь у конкурсі, адресована на ім’я голови Ідентифікаційного комітету; 2022_fin_Додаток 1 Заява про участь у конкурсі

4) згода кандидата на обробку персональних даних; 2022_fin_Додаток 3 Згода на обробку персональних даних

5) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

6) копії документів про вищу освіту,  про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;

7) копія довідки з основного місця роботи кандидата, з зазначенням посади;

8) копія документу, що підтверджує наявність стажу наукової (науково-педагогічної) роботи.

 

Затверджені рішенням Ідентифікаційного комітету форми заяви, анкети кандидата, згоди кандидата на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення і подачі документів  містяться у додатках 1-4 до цього Оголошення.

(Додатки доступні за такими посиланнями:

2022_fin_Додаток 4 Вимоги до оформлення документів

2022_fin_Додаток 2 Анкета-кандидата-НР-НФД

2022_fin_Додаток 3 Згода на обробку персональних даних

2022_fin_Додаток 1 Заява про участь у конкурсі

)

 

Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у електронному вигляді.

За рішенням Ідентифікаційного комітету, з кандидатом може проводитися співбесіда.

 

  1. Кінцевою датою подання документів для участі у конкурсі є 12 вересня 2022 року. Датою початку конкурсу вважається дата оприлюднення цього оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукової ради.

 

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору на офіційній веб-сторінці Наукового комітету Національної  ради України з питань розвитку науки і технологій. Орієнтовною датою оприлюднення результатів конкурсу є 30 вересня 2022 року.

 

  1. Документи в електронному вигляді надсилаються суб’єктами подання на електронну пошту Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій  (E-mail: uasciencecops@gmail.com), не пізніше 23 год. 59 хв. 12 вересня 2022 року.

При порушенні цих вимог документи не приймаються.

 

  1. Контактні дані для довідок щодо конкурсу: електронна пошта uasciencecops@gmail.com, телефон 097 117 38 06.