Довіра громадян, держави та бізнесу до освітньо-наукової, інноваційної діяльності має стати ключовим вектором в стратегії розвитку науки і технологій в Україні – Олександра АНТОНЮК

9 грудня в Києві відбулася щорічна конференція Академії наук вищої школи України, присвячена 30-річчю від її заснування. У заході взяли участь члени Національної та галузевих академій наук, лауреати визнаних вітчизняних та міжнародних наукових премій. На цій конференції виступила голова  Наукового комітету Національної ради України з питань науки і технологій  Олександра АНТОНЮК, також взяли участь діючий член НК – Анатолій ЧОРНОУС та колишня членкиня НК – Ольга ВОРОБЙОВА.

Під час свого вітального слова  голова НК Олександра Антонюк зазначила, що формування довіри до науки – не  просто мета, а ще й відповідальність, яка покладається як на державу, так і наукову спільноту. Вона полягає не лише у проведенні досліджень чи надання експертних висновків, але й у вмінні комунікувати з суспільством. Ключовим в цьому має стати наближеність науки до потреб суспільства та його очікувань.

«Щоб відновити цю довіру, ми повинні активно залучати суспільство до нашої роботи, намагатися пояснювати складні наукові концепції простими словами, відповідати на питання та враховувати думку громадськості. Зусилля повинні бути спрямовані на створення прозорих механізмів спілкування та взаєморозуміння між наукою і суспільством» – сказала науковиця.

Під час роботи конференції науковцями були розглянуті ряд стратегічних питань, пов’язаних з розвитком науково-освітнього середовища в Україні, що визначають першочергові завдання Президії АН ВШ України  на період 2023-2024 роки, а саме:

– взаємодія з Верховною Радою України, урядом та Національною радою з питань розвитку науки і технологій  задля збереження та відновлення наукової та освітньої інфраструктури держави, зруйнованої внаслідок війни;

– підтримка досліджень та розробок, які спрямовані на зміцнення обороноздатності та стійкості країни в умовах зовнішньої загрози;

– допомога науковцям, що змушені були покинути місця своєї постійної роботи або виїхати за кордон внаслідок російської агресії; 

– моніторинг ситуації в освітній і науковій сферах;

– захист прав наукових і науково-педагогічних кадрів вищої школи;

– проведення наукових та академічних заходів; 

– сприяння інтеграції України в Європейський освітній та науковий простір та інші завдання.

Одним із ключових моментів стало  присудження науковцям академічних нагород Святого Володимира та Ярослава Мудрого. Серед нагороджених –  Воробйова Ольга Петрівна та Анатолій Миколайович Чорноус, яким було вручено нагороду імені Ярослава Мудрого.

Торкнулася у своєму виступі пані Олександра питань академічної доброчесності. 

«Сучасна війна  – це не тільки війна за допомогою зброї, але ще й боротьба за свідомість та переконання людей. Розуміння власної історії, важливості держави та державних інструментів для безпеки суспільства, формування національної самосвідомості стають елементами нашої боротьби. Тому особливо важливими є зараз якісні соціогуманітарні дослідження, науковий аналіз та дослідження історичної спадщини. Це дозволить підкріплювати національну гідність і розбудовувати українську державу на принципах, що відповідають європейським стандартам».

У своєму виступі голова НК  підкреслила важливість ініціативи Європейського союзу щодо Відкритої науки та її потенціал для розвитку соціогуманітарної галузі. 

«Ідея полягає в тому, щоб забезпечити відкритий доступ до наукової інформації, що сприятиме не тільки більшій прозорості у процесі публікацій, але й зробить науковий контент більш доступним та корисним для широкого загалу. сприятиме зростанню відкритості даних, обміну ідеями та сприяє розвитку наукової спільноти. Такий підхід може стати джерелом нових досліджень та сприяти підвищенню рівня наукової якості» – такими словами завершила свій виступ Олександра Антонюк.

ФОТО: