Експертиза НПА у серпні 2023 року

Науковим комітетом у серпні місяці було проведено експертизу 8 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

● Погоджено без зауважень та надання рекомендацій:
– доопрацьований, з урахуванням висловлених заінтересованими органами зауважень, проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації і Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових» (лист НК № 007-08/909 від 16.08.2023 до Міністерства цифрової трансформації України);
– повторний розгляд проєкту наказу МОН «Про затвердження Порядку роботи Національної електронної НІС» (лист НК № 007-08/912 від 22.08.2023 до Міністерства освіти і науки України);
● Були надані зауваження і пропозиції:
– проєкт наказу «Про організацію виконання наукових (науково-технічних) робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету на замовлення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України» (лист НК № 007-08/904 від 01.08.2023 до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України);
– проєкт Закону України «Про робототехніку та роботизацію» (лист НК №007-08/905 від 02.08.2023 до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості);
– проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку роботи Національної електронної науково-інформаційної системи» (лист НК № 007-08/906 від 07.08.2023 до Міністерства освіти і науки України);
– проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення Науково-дослідного центру незалежних судових експертиз» (лист НК № 007-08/908 від 11.06.2023 до Міністерства юстиції України);

– проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державно їцільової науково-технічної програми з використання технології штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року» (лист НК № 007-08/910 від 16.08.2023 до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України);
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (лист НК № 007-08/911 від 21.08.2023 до Міністерства освіти і науки України).