Експертиза проєктів НПА за квітень 2024 р.

Науковим комітетом у квітні місяці було проведено експертизу 3 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

Були надані зауваження:
– проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегія розвитку інноваційної діяльності України до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2024-2026 роках» (лист НК № 007-08/1019 від 16.04.2024 до Міністерства цифрової трансформації України).

● Погоджено без зауважень:
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів» (лист НК № 007-08/1017 від 15.04.2024 до Міністерства освіти і науки України);
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (лист НК № 007-08/1016 від 12.04.2024 до Міністерства охорони здоров’я України).