Експертиза НПА у липні 2023 року

Науковим комітетом у липні місяці було проведено експертизу 4 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

Погоджено без зауважень та надання рекомендацій:
– проєкт Указу Президента України «Про надання Державній установі«Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» статусу національного» (лист НК до Міністерства охорони здоров’я України № 007-08/885 від 06.07.2023);
– проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2023 рік» (лист НК Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України № 007-08/898 від 18.07.2023);
– проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 року № 12», що стосується порядку проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи (лист НК Міністерству освіти і науки України № 007-08/900 від 27.07.2023).

Були надані зауваження і пропозиції:
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про продовження строку виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки» (лист НК до Міністерства освіти і науки України № 007-08/896 від 17.07.2023).

Були надані пропозиції:
на виконання підпункту 8 пункту 4 доручення Прем’єр-міністра України від 14 березня 2023 року № 35361/10/1-22 стосовно вжиття заходів до реалізації рішення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій від 23 лютого 2023 року (Протокол № 5), Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку
науки і технологій:

листом № 007-1-874 від 19.05.2023 р. до Міністерства освіти і науки направлено пропозиції щодо спрощення адміністрування договорів про надання грантової підтримки Національним фондом досліджень, розроблені, у тому числі щодо внесення змін:
1) до Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1007;
2) до Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 776;
листом № 007-08/893 від 11.07.2023 р. до Міністерства освіти і науки направлено пропозиції щодо реформування наукової сфери в контексті пов’язаних з набуттям Україною статусу кандидата на членство в ЄС викликів забезпечення сталого економічного відновлення та майбутнього розвитку економіки, заснованої на знаннях.