Експертиза НПА у вересні 2023 року

Науковим комітетом Національної ради України з питань науки і технологій у вересні місяці було проведено експертизу 3 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

Погоджено без зауважень та без надання рекомендацій:

  • проєкт наказу Міністерства освіти і науки України “Про внесення змін до наказу МОН від 11.02.2012 № 10” на предмет приведення Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій (наказ МОН України від 11.01.2012 р. №10) у відповідність до постанов КМУ від 28.12.2016 р. № 1056 та від 07.09.2011 р № 942 щодо оновлення переліків середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня та пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок (лист НК № 007-08/914 від 05.09.2023 до Міністерства освіти і науки України).

Були надані зауваження до:

  • проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо встановлення цільових показників діяльності керівників наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ» (лист НК № 007-08/913 від 05.09.2023 до Міністерства освіти і науки України);
  • проєкту наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. № 758» (лист НК № 007-08/917 від 29.09.2023 до Міністерства освіти і науки України).