Експертиза НПА у травні 2023 р.

Науковим комітетом у травні місяці було проведено експертизу 1 проєкт нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, підготовлено та направлено до МОН пропозиції щодо 2 проєктів постанов Кабінету Міністрів України, зокрема:

Погоджено без зауважень та надання рекомендацій:

  • проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження реорганізації Закарпатської науково-дослідної станції лососівництва та відтворення зникаючих видів риб Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/3846-23 від 20.03.2023).
  • Направлено пропозиції щодо спрощення адміністрування договорів про надання грантової підтримки Національним фондом досліджень, розроблені на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 14 березня 2023 року № 35361/10/1-22 стосовно вжиття заходів до реалізації рішення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій від 23 лютого 2023 року (Протокол № 5), у тому числі щодо внесення змін:
    – до Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1007;
    – до Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 776.