Конкурс з відбору кандидатів до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки ПРОДОВЖЕНО ДО 20 СЕРПНЯ!!!

Міністерство освіти і науки України продовжило термін конкурсу з відбору кандидатів до складу Ідентифікаційного комітету з питань науки.  Він триватиме до 20 серпня 2023 року. Запрошуються до участі вітчизняні та іноземні вчені, які мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Ідентифікаційного комітету з питань науки надаються українськими та іноземними науковими установами, науковими організаціями, громадськими науковими організаціями, науковими фондами, а також міжнародними та національними радами з питань науки.

Самовисування не допускається.

До участі в конкурсі допускаються лише особи, які є докторами наук (для іноземних вчених – докторами філософії) та мають досвід керівництва міжнародними проектами у сфері науки.

Пропозиція щодо кандидата у члени Ідентифікаційного комітету з питань науки повинна містити таку інформацію:

 • Офіційний лист від організації, що здійснює висунення кандидата.
 • Резюме (CV), яке повинно включати таку інформацію про кандидата:
 • повне ім’я  (у написанні, яке відповідає документу, що засвідчує особу), рік народження;
 • громадянство;
 • відомості про місця роботи і посади за останні 5 років;
 • відомості про здобутий науковий ступінь (для українських вчених – ступінь доктора наук, для іноземних вчених – ступінь доктора філософії або йому еквівалентний), з зазначенням року здобуття та назви організації, що присудила ступінь;
 • відомості про досвід керівництва міжнародними проєктами, із зазначенням ролі кандидата (керівник проєкту, співкерівник проєкту, керівник команди консорціуму, тощо), назви проєкту і програми, в рамках якої він фінансувався, років реалізації проєкту;
 • перелік основних (не більше 20) наукових публікацій кандидата, або веб-посилання на профіль кандидата у одній з систем ORCID, Scopus, Web of Science, Google Scholar, який повинен містити інформацію про його основні наукові публікації.
 • Письмова згода кандидата, що висувається, працювати в Ідентифікаційному комітеті з питань науки за умови обрання до його складу.
 • Письмова згода кандидата, що висувається, на обробку персональних даних.
 • (для громадян України) Копія документу, що підтверджує рівень володіння англійською мовою або відомості про наявність щонайменше 5 публікацій англійською мовою, що не є перекладами з української або російської мов.

За бажанням кандидата, додатково можуть бути подані такі документи:

 • копії публікацій, патентів, свідоцтв авторського права тощо;
 • документи, що підтверджують членство в громадських наукових організаціях, міжнародних та національних радах з питань науки, академіях наук тощо;
 • рекомендаційні листи, інші документи, що підтверджують фаховий рівень кандидата та його наукові здобутки.

У випадку обрання, переможці конкурсу зобов’язані протягом 10 днів з дати оголошення, повинні подати додатково такі документи (в електронній формі):

 • Копія документу, що засвідчує особу;
 • Копія документу  про здобуття наукового ступеня.

Пропозиції разом з додатками надсилаються суб’єктами подання в електронному вигляді на електронну пошту Міністерства освіти і науки України (E-mail: identcom@mon.gov.ua, не пізніше 00 год. 00 хв. останнього календарного дня з дня оприлюднення оголошення на офіційному вебсайті Міністерства) та у паперовому вигляді на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Берестейський, 10, м. Київ, 01135.

Для поширення цієї публікації серед колег закордоном використовуйте АНГЛОМОВНУ ВЕРСІЮ ОГОЛОШЕННЯ. 

Джерело: mon.gov.ua