Інформаційна  довідка за листопад 2020 року

 

Науковим комітетом в листопаді 2020 році було проведено експертизу 12 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

7  –  погоджені

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки»;

проєкт наказу  Міністерства юстиції  України «Про затвердження Типового положення про комісію з контролю за наявністю, станом та розшуком документів національного архівного фонду архіву»;

проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку подання та узагальнення відомостей про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ та організацій»;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про погодження реорганізації Наукового  фізико-технологічного центру Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України»;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, виконання яких розпочинається у 2020 році»;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію державної наукової установи Міністерства охорони здоров’я України» ;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про  утворення закладу вищої освіти «Державний податковий університет».

3 –  погодженні, за умови врахування зауважень

проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 14 квітня 2004 року № 494»;

проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221» щодо використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики».

2 –  не погоджені з наданням рекомендацій

проєкт Указу Президента України «Про надання Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України статусу національного наукового центру»;

проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 9712».