Функції Наглядової ради НФДУ

Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій виконує функції Наглядової ради Національного фонду досліджень України відповідно до статті 53 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Діяльність НК у 2020 році

У 2020 році Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій забезпечив проведення конкурсного відбору у члени Наукової ради, яка є колегіальним органом управління Національного фонду досліджень України (далі – Фонд). Конкурс проводився відповідно до Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – Положення про конкурс), яке було розроблено за результатами відкритих консультацій із світовими та вітчизняними науковими організаціями.

Проведення чергового конкурсу з 6 травня по 16 жовтня 2020 року було зумовлено необхідністю оновлення половини членів персонального складу Наукової ради, строк повноважень яких спливав 27 грудня 2020 року, шляхом обрання членів Наукової ради на вакантні місця строком на 4 роки з урахуванням їх пропорційного представництва в наукових радах секцій Фонду, а саме: 7 вакантних місць за секцією природничих, технічних наук та математики; 5 вакантних місць за секцією біології, медицини та аграрних наук; 4 вакантних місця за секцією соціальних та гуманітарних наук. Всього участь у конкурсі взяли 231 кандидат, у тому числі 96 кандидатур – до

секції природничих, технічних наук і математики, 43 кандидатури – до секції біології, медицини і аграрних наук, і 92 кандидатури – до секції соціальних і гуманітарних наук.

Науковий комітет як Ідентифікаційний комітет для Наукової ради Національного фонду досліджень України, після закінчення терміну подання документів для участі у конкурсі сформував остаточний перелік кандидатів до Наукової ради, які були висунуті і подали заяву зі згодою на участь у конкурсі, та 22 вересня 2020 року оприлюднив його на сайтах Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та Національного фонду досліджень України.

Члени Ідентифікаційного комітету детально проаналізували та обговорили відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам, встановленим Положенням про конкурс, зокрема щодо вільного володіння державною мовою та володіння на достатньому рівні англійською мовою; перебування за основним місцем роботи на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника в науковій установі, закладі вищої освіти, науково-технічній організації або на аналогічній посаді на підприємстві, що має науково-технічні підрозділи; наявність наукового ступеня та не менш як 10 років сумарного наукового (науково-педагогічного) стажу; рівня наукової репутації, наявності визнаних фаховою спільнотою значних особистих наукових та/або науково-технічних здобутків у вигляді цитованих публікацій та/або патентів, залежно від галузі науки та виду науково-технічної діяльності; кількості публікацій за останні 10 років у наукових виданнях, індексованих наукометричними базами Scopus та/або Web of Science та індекс Гірша за ними (а також відповідні дані за системою Google Scholar); кількість патентів на винахід та виконання високотехнологічних проєктів за останні 10 років; наявність значного досвіду міжнародної наукової співпраці (участі або керівництва міжнародними науковими проєктами, роботи або стажування в закордонних наукових установах, підприємствах, закладах вищої освіти, спільних публікацій).

Під час відкритого засідання, яке відбулось 16 жовтня 2020 року, Ідентифікаційним комітетом до складу Наукової ради було обрано 18 нових членів. Переможцями конкурсу стали представники міст Вінниці, Києва, Дніпра, Львова, Харкова, Херсона, Сум, Ужгорода.

Крім того, за 2020 рік Науковим комітетом було розглянуто 10 проєктів локальних нормативно-правових актів Національного фонду досліджень України, а саме:

–              проєкт Стратегії діяльності Національного фонду досліджень України;

ого відбору проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України;

–              проєкт Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсн

–              проєкт змін до штатної чисельності співробітників Національного фонду досліджень України;

–              проєкт Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі у конкурсних відборах;

–              проєкт змін до «Типового Положення про Комісію конкурсу Національного фонду досліджень України» (Додаток 1 до «Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах»);

–              проєкт бюджету Національного фонду досліджень України на 2021 рік;

–              проєкт Структури Дирекції Національного фонду досліджень України,

–              проєкт змін до Штатного розпису на 2020 рік;

–              проєкт Штатного розпису на 2021 рік та проєкт Кошторису на 2021 рік;

–              проєкт форми звіту про використання бюджетних коштів Національного фонду досліджень України.