Робочі групи / експертні комісії

  • Робочі групи утворені Національною радою України з питань розвитку науки і технологій  на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 09.06.2021 р.
  • Пропозиції робочої групи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій з питань підготовки пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук та національних галузевих академій наук.  Читати текст документа. 
  • Пропозиції робочих груп Національної ради України з питань розвитку науки і технологій: робочої групи з підготовки пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук та національних галузевих академій наук; робочої групи з підготовки пропозицій щодо засад функціонування в Україні системи незалежної наукової і науково-технічної експертизи; робочої групи з підготовки пропозицій щодо змін до законодавства з питань діяльності Національного фонду досліджень України. Читати текст документа.