Про результати проведення експертизи проєктів НПА та підготовку відповідних рекомендацій Наукового комітету у лютому2024 року

Науковим комітетом у лютому місяці було проведено експертизу 6 проєктів
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів
виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у
сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

● Погоджено без зауважень та надання рекомендацій:
– проєкт розпорядження КМУ "Про реорганізацію Інституту іоносфери" (лист НК
№ 007-08/971 від 05.02.2024 до Міністерства освіти і науки України)
– проєкт наказу МОН "Про внесення зміни у додаток 1 до наказу МОН від 26
вересня 2005 року № 557" (лист НК № 007-08/976 від 15.02.2024 до
Міністерства освіти і науки України);
– проєкт Указу Президента України «Про внесення змін до деяких Указів
Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим
вченим та докторам наук». (лист НК № 007-08/981 від 22.02.2024 до
Міністерства освіти і науки України).

● Були надані зауваження та рекомендації:
– проєкт Закону України “Про внесення змін до ЗУ “Про наукову та науково-
технічну діяльність” щодо встановлення цільових показників діяльності
керівників наукових установ (№10424 від 22.01.24) (лист НК № 007-08/974 від
12.02.2024 Голові Комітету ВРУ з питань науки, освіти та інновацій Бабаку
С.В.).
– проєкт Закону України “Про основні засади державної кліматичної політики”
(лист НК № 007-08/977 від 15.02.2024 до Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів України).
– проект розпорядження КМУ “Про схвалення Національної стратегії контролю
злоякісних новоутворень на період до 2030 року та затвердження Плану дій
щодо виконання Національної стратегії контролю злоякісних новоутворень на
період до 2025 року”(лист НК № 007-08/982 від 26.02.2024 до Міністерства
охорони здоров’я України).
● Інше:
– Була надана пропозиція “Про внесення зміни в Додаток до постанови КМУ від
11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”
(лист НК № 007-12/979 від 20.02.2024 Міністру освіти і науки України Лісовому
О.В.)
– Відповідь на запит МОН щодо актуалізації Дорожньої карти з інтеграції
науково-інноваційної системи до європейського дослідницького простору (лист
НК № 007-08/984 від 29.02.2024 до Міністерства освіти і науки України).