Проєкти НПА щодо яких Науковий комітет здійснив експертизу у листопаді

Науковим комітетом у листопаді було здійснено експертизу 3 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

були надані зауваження:

– проєкт Закону України «Про систему пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні» (лист НК № 007-08/935 від 07.11.2023 до Міністерства освіти і науки України);
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України України «Про внесення змін до додатку 1 Порядку ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту та цільового використання державними науковими установами, державними закладами вищої освіти товарів, визначених пунктом 21 частини першої статті 282 Митного кодексу України, що звільняються від оподаткування митом, а також операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» (лист НК № 007-08/936 від 07.11.2023 до Міністерства освіти і науки України);
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 та зупинення її дії» (лист НК № 007-08/938 від 16.11.2023 до Міністерства освіти і науки України).