Оголошення конкурсу щодо надання підтримки для співпраці з Україною, Центральною Азією та Південним Кавказом в галузі зеленого водню

ПОШИРЮЄМО НОВИНУ НА ПРОХАННЯ НІМЕЦЬКИХ ПАРТНЕРІВ

Оголошення конкурсу щодо надання підтримки для співпраці з Україною,
Центральною Азією та Південним Кавказом в галузі зеленого водню

З метою подальшого розвитку енергетичного переходу Федеральне міністерство освіти та
наукових досліджень Німеччини (BMBF) покладається на науково-дослідну співпрацю з
партнерами в Україні, країнах Центральної Азії та Південного Кавказу. Ці країни мають великий
потенціал для виробництва сонячної, вітрової та водної енергії. Саме ці відновлювані джерела
енергії є абсолютно необхідними для виробництва зеленого водню. Деякі з цих країн також
мають інфраструктуру для енергетичного транспорту і вже виявляють зацікавленість у
міжнародному співробітництві у цій галузі. Через це, метою нового оголошення конкурсу щодо
надання підтримки є налагодження співпраці в галузі водневої тематики з зазначеними
країнами-сусідами з метою залучення їх як можливих постачальників зеленого водню.
BMBF надаватиме фінансування релевантним пілотним проектам, в рамках яких будуть
розроблені конкурентоспроможні технології у співпраці з науково-дослідними установами
згаданих країн – як для виробництва та зберігання, так і для транспортування та використання
зеленого водню. Також можлива підтримка проектів, які досліджують потенціал захисту
клімату та соціальне значення зелених технологій майбутнього.
Цільовою групою цього конкурсу є німецькі університети, позауніверситетські дослідницькі
установи та підприємства. Фінансування надається індивідуальним або комплексним проектам
німецьких заявників, які подаються спільно із, принаймні, однією або кількома науковими
установами країн-партнерів.

Тематичні напрямки конкурсу

В рамках цього оголошення конкурсу фінансуються науково-дослідні проекти, які досліджують
одну або декілька з наступних тем, що стосуються розвитку зеленої водневої економіки:
Процеси виробництва / каталізу: (подальший) розвиток ефективних процесів каталізу,
включаючи визначення стійких матеріалів для каталізаторів; процесів прямого
виробництва високоякісних хімічних речовин, таких як олефіни та рідкі ароматичні
сполуки.
Водневий електроліз: дослідження процесів електролізу водню з використанням
відновлюваних джерел енергії та з урахуванням особливого потенціалу цільових
регіонів.
Біомаса: Дослідження технологій виробництва водню з біомаси або за допомогою
біомаси (наприклад, каталітичні генератори водню з біосировини або біотехнології для
виробництва водню з харчових відходів).
Відновлювані джерела енергії: поєднання піролізу метану з виробництвом
електроенергії з відновлюваних джерел енергії відповідно до регіональних
можливостей.
Зберігання, транспортування та розподіл водню: використання існуючих трубопроводів
та іншої транспортної інфраструктури, промислові вимоги та сертифікація.
Утилізація вуглецю: Розробка екологічно стійких методів утилізації вуглецю як продукту
піролізу, які сприяють збільшенню прибутковості всього процесу.
Потенціал захисту клімату: супутні дослідження з вивчення потенціалу захисту клімату,
що відкривають можливості розвитку сталого виробництва водню та утилізації побічних
продуктів.
Суспільство та екологія: Аналіз соціального значення та сприйняття чи аналіз балансу
парникових газів або екологічного балансу.

Розмір та тривалість можливої підтримки

Проектна підтримка здійснюється у формі безповоротного гранту. Вона становить максимум
200 000 євро на один проект з німецької сторони – в окремих випадках плюс 20-відсоткова
фіксована ставка. Тривалість проектів – до 36 місяців.

Кінцевий термін подання заявки – 30 червня 2021 року
Контактна особа:
Д-р Гендрік Меурс (Dr. Hendrik Meurs)
Агенція управління проектами Німецького аерокосмічного центру, європейське та міжнародне
співробітництво
Телефон: +49 2 28/38 21-19 44
E-Mail: Hendrik.Meurs@dlr.de

Джерело: https://www.bmbf.de/de/foerderaufruf-forschungskooperation-gruener-wasserstoff-mit-zentralasien-und-laendern-der-14223.html