Обрано новий керівний склад Наукового комітету (засідання від 15.09.2021 р.)

15 вересня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, відбулось засідання Наукового комітету (далі – НК) Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, за участю 22 членів НК, 6 з яких були присутні у режимі відеоконференції. Засідання НК було проведено оновленим складом  відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 902-р.

Основними питаннями порядку денного були перевибори керівного складу Наукового комітету, доповідь голови щодо діяльності Наукового Комітету протягом 2019-2021рр., та погодження проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок».

Голова Наукового комітету Олексій Колежук доповів, що Науковим комітетом проводиться експертиза 90-100 проєктів нормативно-правових актів щорічно, відзначив участь Наукового комітету як Наглядової ради у нормативному забезпеченні проведення перших конкурсів Національного фонду досліджень України (НФДУ) у 2020 році, проведенні чергових виборів з метою ротації складу Наукової ради НФДУ, ознайомив членів оновленого складу Наукового комітету зі станом роботи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, тематикою проведення засідань, напрямами та результатами діяльності робочих груп Нацради. Було зазначено, що робочі групи Нацради потребують оновлення персонального складу у зв’язку з завершенням повноважень частини членів НК.

За результатами попереднього обговорення, на виконання функцій Наглядової ради Національного фонду досліджень України, Науковим комітетом  погоджено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок».

Шляхом таємного голосування, строком на 2 роки обрано керівний склад Наукового комітету: головою – Олексія Колежука, діючого голову НК, професора Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступником голови – Володимира Вахітова, віце-президента приватної установи “Університет “Київська школа економіки”, секретарем  –  Ганну Стовпченко, провідного наукового співробітника Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук.

Крім того, на засіданні були обговоренні поточні питання, серед яких кваліфікаційні вимоги до наукових керівників авторських колективів, визначені в проєкті умов конкурсу НФДУ «Передові природничі дослідження», зокрема наявність індексу Гірша (за базами Scopus та/або Web of Science) вище певних порогових значень, що не залежать від галузі науки. Члени Наукового комітету як наглядова рада НФДУ висловили занепокоєння через відповідну вимогу, адже встановлення однаково високих індексів Гірша як кваліфікаційної вимоги фактично надає пріоритет певним галузям науки (фізика, біологія, хімія) перед іншими (математика, географія, науки про Землю, більшість спеціальностей технічних наук, у яких ці індекси традиційно суттєво нижчі). Це також серйозно обмежить участь у конкурсі молодих вчених як наукових керівників, оскільки лише невелика частка молодих вчених, що працюють в Україні, задовольняє планованим вимогам. Було прийняте рішення звернутись до голови НФДУ з пропозицією переглянути ці вимоги в умовах майбутнього конкурсу.

Також на зсіданні були обговорені нагальні потреби у зміні державної політики в науковій та освітній сфері та необхідності розширення напрямів державних і регіональних цільових наукових програм для студентства і молодих учених.

З протоколом засідання НК від 15 вересня 2021 року можна ознайомитись за посиланням.