Нормативно-правові акти

Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

Закон України «Про наукову і наукову-технічну діяльність»

Закон України «Про інноваційну  діяльність»

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»

Постанова КМУ «Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій»

Постанова КМУ «Про Національний фонд досліджень України»

Постанова КМУ «Про утворення Ідентифікаційного комітету з питань науки»

Постанова КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року»

Заключний звіт незалежного європейського аудиту національної системи досліджень та інновацій України.

Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA)