Про результати проведення експертизи проєктів НПА та підготовку відповідних рекомендацій Наукового комітету у січні 2024 року

Науковим комітетом у січні місяці було проведено експертизу 7 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:
● Погоджено без зауважень та надання рекомендацій:

– проект наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення зміни у додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557» (лист НК № 007-08/959 від 22.01.2024 до Міністерства освіти і науки України);
– проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісного майнового комплексу Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія» із сфери управління Міністерства освіти і науки у відання Національної академії наук» (лист НК № 007-08/961 від 22.01.2024 до Міністерства освіти і науки України);
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» (лист НК 007-08/962 від 22.01.2024 до Міністерства освіти і науки України);
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р № 942» (лист НК № 007-08/964 від 24.01.2024 до Міністерства освіти і науки України).

● Погоджено із наданням рекомендацій:

– проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію Інституту фізичної оптики імені О. Г. Влоха Міністерства освіти і науки України» (лист НК 007-08/965 від
25.01.2024 до Міністерства освіти і науки України);

– проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про погодження реорганізації Науково-дослідного інституту українознавства» (лист НК № 007-08/966 від 25.01.2024 до Міністерства освіти і науки України).

До двох згаданих вище проєктів нормативно-правових актів, що стосуються реорганізації наукових установ МОН шляхом їх приєднання до закладів вищої освіти,  Науковий комітет  рекомендував при реорганізації забезпечити:

  • збереження наукової установи як цілісного структурного підрозділу;
  • збереження кадрового складу та матеріальної бази установи.

Науковий комітет також рекомендував надалі до проєктів актів щодо реорганізацій наукових установ додавати конкретні, погоджені з правонаступником установи, плани щодо організаційного способу інтеграції кадрового складу установи, яка реорганізується, з інформацією щодо збереження, розширення, або зміни подальших напрямів досліджень.