Заслуховування та оцінювання звітів ГРБК в 2020 році

Однією із основних функцій Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, визначених статтею 20 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», є заслуховування та оцінювання звітів центральних органів виконавчої влади, Національного фонду досліджень України, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок (далі – ГРБК), про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати і внесення пропозицій за результатами їх розгляду.

Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій, як робочим колегіальним органом Національної ради, що розглядає та готує проекти рішень з питань порядку денного спільного засідання Національної ради,  у червні 2020 року проведено заслуховування звітів ГРБК про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність. За результатами розгляду та заслуховування звітів ГРБК за 2018 – 2019 роки на засіданні, яке відбулось 3 липня 2020 року, Науковим комітетом було затверджено відповідні висновки та пропозиції.

Аналіз інформації, отриманої від ГРБК, свідчить про покращення показників наукової діяльності окремими з них. Водночас,  є системні проблеми, на які Науковий комітет  своєчасно звертає увагу та надає зауваження, зокрема на формальний характер звітування, як приклад,  стосовно погодження звіту про роботу Національного центру “Мала академія наук України”.