Експертиза проєктів НПА

Інформаційна довідка за грудень 2020 року

Науковим комітетом в грудні місяці було проведено експертизу 12 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

6 – погоджені:

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України»;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики і лікування особливо небезпечних інфекційних та інших хвороб для забезпечення державних потреб України на 2021-2026 роки»;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з Європейською Комісією щодо долучення України до участі у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2021-2025)»;

проєкт Закону України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 року, з поправками»;

проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 року, з поправками»;

проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції про контроль суднового водяного баласту й осадів та поводження з ними 2004 року, з поправками».

4 – погоджені, за умови врахування зауважень:

проєкт Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенції про права людини та біомедицину 1997 року»;

проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України»;

проєкт Закону України «Про інноваційну діяльність»;

проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971».

2 – не погоджені з наданням рекомендацій

проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи»;

проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу».

 

Інформаційна  довідка за листопад 2020 року

Науковим комітетом в листопаді місяці було проведено експертизу 12 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

7  –  погоджені

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки»;

проєкт наказу  Міністерства юстиції  України «Про затвердження Типового положення про комісію з контролю за наявністю, станом та розшуком документів національного архівного фонду архіву»;

проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку подання та узагальнення відомостей про вплив діяльності у сфері трансферу технологій на фінансовий стан підприємств, установ та організацій»;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про погодження реорганізації Наукового  фізико-технологічного центру Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України»;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, виконання яких розпочинається у 2020 році»;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію державної наукової установи Міністерства охорони здоров’я України» ;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про  утворення закладу вищої освіти «Державний податковий університет».

3 –  погодженні, за умови врахування зауважень

проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 14 квітня 2004 року № 494»;

проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221» щодо використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій;

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики».

2 –  не погоджені з наданням рекомендацій

проєкт Указу Президента України «Про надання Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України статусу національного наукового центру»;

проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 9712».