Експертиза проєктів НПА у лютому 2023р.

Науковим комітетом у лютому 2023р. було проведено експертизу 6 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності та розроблено 1, з них:

 

  • Погоджено без зауважень та надання рекомендацій:

 

  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національну установу України з ветеринарних препаратів та кормових добавок» (лист Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-3030-02/2893 від 26.01.2023);
  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству фінансів для забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій» (лист Міністерства цифрової трансформації України № 1/04-1-1622 від 17.02.2023).

 

 

  • Надані зауваження та рекомендації до таких проєктів нормативно-правових актів:

 

  • проєкт змін до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок (лист Національного фонду досліджень України № 1-2/29 від 17.01.2023);
  • проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства» (лист Державного агентства меліорації та рибного господарства України № 2-10.2-5/671-23 від 9.02.2023);
  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 і від 22 серпня 2018 р. № 641» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/2186-23 від 15.02.2023);
  • проєкт Указу Президента України «Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук» (лист Міністерства освіти і науки України № 1/2191-23 від 15.02.2023).

 

 

 

  • Розроблено:

Відповідно до частини 4 статті 49 ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» Положення про Національний фонд досліджень України, а також зміни до нього розробляються наглядовою радою Національного фонду досліджень України та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У зв’язку з необхідністю імплементації змін, внесених згідно із Законом № 2842 від 13.12.22 р., та на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 05.01.2023 р. № 36204/1/1-22 з урахуванням Плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 13 грудня 2022 р. № 2842-IX «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України» підготовлено та направлено до МОН листом НК від 06.02.2023 р. № 007-1-843 проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Національний фонд досліджень України» для внесення в установленому законодавством порядку Кабінетові Міністрів України.