Експертиза проєктів НПА у жовтні 2022р.

Науковим комітетом у жовтні місяці було проведено експертизу  2 законопроєктів, 2 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та 1 проєкт Указу Президента України на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

  • Погоджено без зауважень та надання рекомендацій:

проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1229» (лист Мон від 26.09.2022 р. № 1/11241-22);

проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України»  (реєстр. № 8118 від 10.10.2022) (лист Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій від 13.10.2022 р. № 04-24/3-2022/172922.

  • Надані зауваження та рекомендації до таких проєктів нормативно-правових актів:

проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про зупинення в 2023 році дії деяких постанов Кабінету Міністрів України» (лист Мон від 12.10.2022 р. № 1/12005-22);

проєкт Указу Президента України «Про внесення змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим ученим та докторам наук (лист Мон від 05.09.2022 р. № 1/10170-22, що надійшов до НК 04.10.2022 р.).

проєкт Закону України «Про розроблення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки» (лист Міністерства стратегічних галузей промисловості України від 08.10.2022 р. № 1.0-4.3.4/4323).