Експертиза проєктів НПА у вересні 2022 року

Науковим комітетом у вересні 2022р. було проведено експертизу 2
законопроєктів та 3 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів
України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності
інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-
технічної діяльності, з них:
1- Погоджено з наданням рекомендації:
проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної програми у сфері
зміни клімату до 2030 року» (лист Міндовкілля від 30.08.2022 р. № 25/1-
10/11427-22).
2 – Не погоджено, надано рекомендації:
проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про функціонування Національних контактних пунктів та
Координаційного центру Рамкової програми Європейського Союзу з
досліджень та інновацій «Горизонт Європа»», (лист МОН від 13 вересня 2022
року № 1/10602-22);
проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання Національних
наукових центрів» (лист МОН від 16 вересня 2022 року № 1/10882-22).

2 – Опрацьовано та надано зауваження і пропозиції Комітету Верховної
Ради України з питань освіти, науки та інновацій до наступних
законопроєктів:
– проєкт Закону України «Про інноваційні парки» (лист Комітету ВРУ
від 25.08.2022 р. № 04-24/3-2022/140706).
– проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»
(лист Комітету ВРУ від 19.09.2022 р. № 04-24/20-2022/156790);