Експертиза проєктів НПА в липні 2022 року

Науковим комітетом в липні місяці було проведено експертизу 5 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

3 – погоджено:
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку, обсягів ввезення на митну територію України та цільового використання наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури, що ввозяться в Україну державними науковими установами, державними закладами вищої освіти для забезпечення власної освітньої, наукової та науково-технічної діяльності та звільняються від оподаткування ввізним митом і податком на додану вартість»;
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про наукові об’єкти, що становлять національне надбання»;
– проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2000 року № 140».

1 – погоджено, за умови врахування зауважень:
– проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій».

1 – не погоджено, з наданням рекомендацій:
– проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку науково-технічних (експериментальних) розробок в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2022 році».

Крім того, Науковим комітетом опрацьовано з наданням рекомендації проєкт нової редакції «Порядку розгляду та експертизи проектів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі у конкурсних відборах».