Довідка про стан експертної роботи НК в 2020 році

Науковим комітетом  в 2020 році проведено експертизу на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності для  90

нормативно-правових актів, серед яких проєкти Законів України, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів  України та центральних органів виконавчої влади, що стосуються наукової та науково-технічної діяльності, з яких: 20 – проєкти Законів України, 55 – проєкти постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, 3 – проєкти Указів Президента України, 1 – розпорядження Президента України, 11 – проєкти наказів центральних органів виконавчої влади. Деякі з  проєктів нормативно-правових актів  були погоджені за умови врахування зауважень або не погоджені з наданням відповідних рекомендацій, зокрема  з таких актуальних питань:

Крім того,  на запит Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України  Науковим комітетом були підготовлені рекомендації  щодо  питання “Про стан та перспективи формування нормативно-правової бази у сфері забезпечення інноваційного розвитку України”.