Вітаємо переможців конкурсу до Наукової ради Національного фонду досліджень України

Вітаємо переможців конкурсу на заміщення вакансій членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, термін повноважень яких спливає у грудні 2022 року. На відкритому засіданні Наукового комітету 28.09.2022, шляхом таємного рейтингового голосування були обрані наступні кандидатури:

До секції природничих, технічних наук і математики були переобрані на наступний термін чинні члени Наукової ради

А.О.Дорошенко – доктор хімічних наук, завідувач кафедри органічної хімії хімічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

О.Й. Носич – доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник, в.о. завідуючого лабораторією мікро- і нано-оптики Інституту радіофізики та електроніки ім.О.Я.Усикова Національної академії наук України

Т.О.Пріхна – доктор технічних наук, завідувач  відділу технологій високих тисків, функціональних керамічних композитів та дисперсних надтвердих матеріалів Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

а також обрані п’ятеро нових членів:

В.М.Бурлаєнко – кандидат технічних наук, завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

К.В.Коритченко – доктор технічних наук, завідувач кафедри «Загальна електротехніка» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Т.В.Лютий – доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, Сумського державного університету

А.О.Семенов – доктор природничих наук, провідний науковий співробітник відділу синергетики Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

Ю.Л.Ягупольський – доктор хімічних наук, завідувач відділу хімії фтороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України

До секції біології, медицини і аграрних наук був переобраний на наступний термін чинний член Наукової ради

О.П.Солдаткін – доктор біологічних наук, завідувач відділу біомолекулярної електроніки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

та були обрані четверо нових членів:

А.І.Драган – кандидат біологічних наук, доцент кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Навчально-наукового інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О.В.Кашуба – доктор біологічних наук, завідувачка лабораторії молекулярних механізмів трансформації клітин Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Ю.І.Кузьмін – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу паразитології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Д.В.Леонтьєв – доктор біологічних наук,  завідувач кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

До секції соціальних та гуманітарних наук переобрана на наступний термін чинна членкиня Наукової ради

О.Р.Кісь – доктор історичних наук, завідувачка відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України

а також обрані троє нових членів:

А.В.Боярська-Хоменко – доктор педагогічних наук, завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

В.А.Омельяненко – доктор економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

С.В.Чолій – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Новообрані кандидатури повинні пройти схвалення Національною радою з питань розвитку науки і технологій і затвердження Кабінетом Міністрів України.