Відбулось чергове засідання НК (18.02.2021р.)

18 лютого 2021 року у онлайн-форматі відбулось чергове засідання Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, за участю 21 члена НК.

Під час засідання був обговорений  план роботи Наукового комітету на 2021 рік. Зокрема, було вирішено в рамках діяльності робочих груп Національної ради підготувати пропозиції щодо:

–  процедур аудиту наукової діяльності галузевих національних академій наук в рамках планованих МОН заходів з їхньої реорганізації, та щодо змін до статутів галузевих національних академій наук;

– порядку конкурсного відбору і порядку використання коштів НФДУ з врахуванням всіх напрямів грантової підтримки;

– системи державних пріоритетів розвитку науки і техніки, яка б забезпечувала повноцінне фінансування як прикладної, так і фундаментальної науки;

– вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність державних ключових лабораторій, національних наукових центрів, центрів колективного користування обладнанням;

– порядку присудження наукового ступеня доктора наук;

– стимулювання залучення іноземних експертів до наукової і науково-технічної експертизи (в тому числі з атестації установ);

– плану заходів по створенню прозорої системи кар’єрних шляхів в науковій сфері (в тому числі заходів, спрямованих на українську наукову молодь, що працює за кордоном) з метою збільшення привабливості наукової кар’єри для молоді;

– підсумків участі України в програмі Горизонт-2020 та плану дій з реалізації затвердженої МОН Дорожньої карти з інтеграції науково-інноваційної системи України до Європейського дослідницького простору.

Заплановано провести заслуховування та оцінювання звітів НФДУ та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати.

Були обговорені питання недоліків в атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової і науково-технічної діяльності і базовому фінансуванні ЗВО для їх врахування в майбутньому.

Під час доповіді про підсумки конкурсу проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних та експериментальних розробок за участю закладів вищої освіти та наукових установ, які належать до сфери управління МОН, члени Наукового комітету висловили стурбованість тенденціями, що викликані змінами критеріїв оцінювання проєктів та одночасним різким підвищенням прохідного балу для фундаментальних наукових досліджень.

На засіданні були обговорені й поточні питання, зокрема щодо внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організаційного, матеріально-технічного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 № 290.

З повним текстом Протоколу засідання від 18 лютого 2021 року можна   ознайомитись за посиланням.