Відбулись комітетські слухання на тему: «Перший рік грантового фінансування Національним фондом досліджень України: проблеми і перспективи»

Згідно з Рішенням Комітету з питань освіти, науки та інновацій від 12 травня 2021 року (протокол № 66) 24 червня 2021 року відбулися комітетські слухання на тему: «Перший рік грантового фінансування Національним фондом досліджень України: проблеми і перспективи». Мета слухань у Комітеті: широке громадське обговорення ключових проблем грантового фінансування науки в Україні, діяльності Національного фонду досліджень України та напрацювання відповідних рекомендацій і законодавчих пропозицій, визначення ключових завдань для центральних органів виконавчої влади України, Національного фонду досліджень України тощо. Зауважено, що для збільшення видатків Державного бюджету України на функціонування Національного фонду досліджень України потрібно зробити висновки щодо успішності роботи Фонду у 2020 році та виправити ті недоліки, чи прогалини, які заважатимуть Фонду розвиватися. І в цьому аспекті маємо за мету визначити особливі умови діяльності Національного фонду досліджень України, надати йому реальний статус головного розпорядника бюджетних коштів, створити ефективні умови для функціонування установи, як організаційні, так і практичні.

З доповіддю  на слуханнях виступив голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Олексій Колежук.  В підготовці матеріалів до комітетських слухань також взяли участь члени Наукового комітету: Анісімов І. О., Стасик О. В., Кондратенко Ю. П., Войтенко Н. В. Детальніше на сайті Комітетуз питань освіти, науки та інновацій за посиланням.

Відеозапис за посиланням.

14:25 початок, вступне слово народних депутатів – голови Комітету ВР С.В.Бабака, члена Комітету ВР Р.М.Грищука
Виступи учасників слухань:
27:00 голова Національного фонду досліджень України Л.П.Яценко
39:50 перший заступник міністра освіти і науки М.О.Кизим
52:00 віце-президент НАН України С.І.Пирожков
1:03:00 голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України П.М.Куліков
1:13:00 голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій О.К.Колежук
1:32:00 А.І.Ємець, член Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
1:41:00 О.О.Полоцька, виконавчий директор Національного фонду досліджень України
1:48:00 В.І.Луговий, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України
1:51:30 М.Д.Тронько, віце-президент Національної академії медичних наук України
1:56:00 О.В.Кресін, завідувач Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України
2:02:30 О.Є.Волков, голова Ради молодих вчених НАН України
2:09:00 О.О.Кришталь, радник директора Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
2:18:45 М.А.Тукало, директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
2:25:50 А.О.Семенов, провідний науковий співробітник
Інституту теоретичної фізики НАН України
2:32:10 М.Я.Співак, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
2:39:40 В.І.Борисов, радник при дирекції НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України
2:45:40 А.О.Сімахова, заступниця Голови Ради молодих вчених при МОН України
2:49:00 Г.С.Драган, директор Науково-дослідного інституту фізики Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
2:57:00 Г.В.Папакін, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
3:04:00 заключне слово голови Комітету ВР С.В.Бабака