Експертиза проєктів НПА в серпні 2021 року

Науковим комітетом в серпні місяці було проведено експертизу 8 проєктів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам та засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, з них:

2 – погоджено:

  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення закладу вищої освіти та науково-дослідної установи розвідувального органу Міністерства оборони України»;
  • проєкт Закону України «Про розроблення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки».

1 – погоджено, за умови врахування зауважень:

  • проєкт Постанови Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022 – 2024 роки».

5 – не погоджено з наданням рекомендацій:

  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій»;
  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»;
  • проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки щодо реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року»;
  • проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»;
  • проєкт Указу Президента України «Питання Національної премії України імені Бориса Патона».