Склад Наукового комітету

 

Голова Наукового комітету

КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович 

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

член-кореспондент НАН України

професор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

провідний науковий співробітник Інституту магнетизму НАН та МОН України

е-mail: kolezhuk@knu.ua 

тел.: (063) 241-10-98

 

Володимир Вахітов – Kyiv School of Economics

Заступник голови Наукового комітету

ВАХІТОВ Володимир Володимирович

віце-президент приватної установи

“Університет “Київська школа економіки”, доктор філософії

Анна Стовпченко (stovpchenko) — профиль | Pinterest

Секретар Наукового комітету

СТОВПЧЕНКО Ганна Петрівна

провідний науковий співробітник

Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук,

доктор технічних наук, професор

АНІСІМОВ Ігор Олексійович

декан радіофізичного факультету  Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

доктор фізико-математичних наук, професор

АРБУЗОВА Світлана Борисівна

директор комунальної лікувально-профілактичної установи

“Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики”

доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України

ВОЛКОВ Роман Анатолійович,

завідувач кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,

доктор біологічних наук, професор

ВОРОБЙОВА Ольга Петрівна

завідувач кафедри

Київського національного лінгвістичного університету,

доктор філологічних наук, професор

Кафедра алгебри та системного аналізу »

ЖУЧОК  Анатолій Володимирович

завідувач кафедри алгебри та системного аналізу

державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,

доктор фізико-математичних наук, професор

ЗЕНКОВА  Клавдія Юріївна

професор кафедри

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

доктор фізико-математичних наук, професор

Коваленко Ігор Миколайович (біолог) — Вікіпедія

КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович

декан факультету агротехнологій та природокористування

Сумського національного аграрного університету,

доктор біологічних наук, професор

КОНДРАТЕНКО Юрій Пантелійович

професор кафедри

Чорноморського національного університету імені Петра Могили,

доктор технічних наук, професор

 

КОРНЄЄВ Валерій Олексійович

завідувач відділу ентомології та наукових фондових колекцій

Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена Національної академії наук,

доктор біологічних наук, професор

Котречко Сергій Олексійович

КОТРЕЧКО Сергій Олексійович

завідувач відділу Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова

Національної академії наук,

доктор фізико-математичних наук, професор

член-кореспондент НАН України

Пронкевич Олександр Вікторович - Чорноморський національний університет імені Петра Могили - Чорноморський національний університет iмені Петра Могили

ПРОНКЕВИЧ Олександр Вікторович

декан факультету філології Чорноморського національного університету

імені Петра Могили,

доктор філологічних наук, професор

СЛЮСАРЕНКО Юрій Вікторович

начальник відділу Інституту теоретичної фізики імені О. І.Ахієзера

Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут”

доктор фізико-математичних наук, професор

академік НАН України

ТРИСТАН Андрій Вікторович

начальник науково-дослідного управління наукового центру Повітряних Сил

Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Трохимчук Андрій Дмитрович | Інститут фізики конденсованих систем

ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович

провідний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем

Національної академії наук,

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Утєвський Сергій Юрійович — Біографія, Балотування, Фракції, Декларації, Політична Агітація | ПолітХаб

УТЄВСЬКИЙ Сергій Юрійович

професор кафедри зоології та екології тварин

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,

доктор біологічних наук, професор

УШАКОВА Галина Олександрівна

завідувач кафедри

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,

доктор біологічних наук, професор

Штат кафедри неорганічної хімії - УДХТУ (Український державний хіміко-технологічний університет)

ШТЕМЕНКО Олександр Васильович

завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет”,

доктор хімічних наук, професор

Шуба, Ярослав Михайлович — Википедия

ШУБА  Ярослав Михайлович

завідувач відділу нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця Національної академії наук,

доктор біологічних наук, професор

академік НАН України

ФАЙНЛЕЙБ Олександр Маркович

завідувач лабораторії

Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук,

доктор хімічних наук, професор

член-кореспондент НАН України

ФОМІНА Марина Олександрівна

провідний науковий співробітник

Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Національної академії наук,

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

ЧЕРНІГА Роман Михайлович

провідний науковий співробітник

Інституту математики Національної академії наук

доктор фізико-математичних наук, професор